hur man startar ett slakteri företag i Sydafrika – Business Guide

kött är en av de mest förbrukningsvaror i världen, och för att göra kött tillgängligt på marknaden hela tiden. Då kommer den här artikeln att fungera som en pedagogisk guide till våra läsare om hur man startar ett slakteriföretag i Sydafrika.

därför rekommenderar vi starkt att du fortsätter läsa eftersom informationen du har sökt om hur du startar ett slakteriföretag i Sydafrika diskuteras detaljerat nedan i den här artikeln.

slakteriet fungerar som affärslokaler där djur slaktas och förbereds för försäljning som kött till konsumenter. Slaktlokalerna är också försedda med kylrum, djupfrysare och kylskåp för att bevara kött under en längre period.

att driva ett slakteriföretag kommer med en hög startkostnad, och så långt du är ekonomiskt grundad för att investera i verksamheten, är du på en affärsresa som har en högre efterfrågan och kommer med en överväldigande vinst.

informationen i kapitlen som följer kommer att vägleda dig om att göra och inte göra för att planera, starta, driva och hantera ett slaktföretag i Sydafrika.

vad du behöver för att starta ett Slakteriföretag i Sydafrika

följande är de grundläggande kraven att uppfylla för att hjälpa till att etablera ett slakteriföretag i Sydafrika:

1. Affärsplan: bygg en affärsplan som täcker alla aspekter av ditt företag och noterar att din affärsplan är grunden för ditt företag kommer att byggas på. Därför kan en dålig affärsplan leda till att ditt företag misslyckas

2. Marknadsundersökning: utför omfattande forskning på slaktmarknaden för att hjälpa till att känna till köttet som mest konsumeras

3. Målmarknad: att veta din målmarknad är avgörande för att starta din slakteriverksamhet, detta beror på att din målmarknad kommer att avslöja för dig vilken typ av kött de föredrar mest och hur de vill ha det

Din efterfrågan på målmarknaden hjälper dig att bestämma vilka tjänster du kan erbjuda för att möta efterfrågan på marknaden.

4. Läge: efter framgångsrik marknadsundersökning och känd målmarknad kommer du att presenteras med data som avslöjar några av de flesta platser du kan hitta din målmarknad, och du måste välja en plats som har en högre marknadsföringspotential

5. Lokaler: kontakta markägaren på den valda platsen du har identifierat, förhandla om köp av fastigheten, gör en insättning och skaffa nödvändiga dokument som kommer att stå som bevis på att du är den nya ägaren av fastigheten

6. Zonindelning: kontakta den lokala kommunen i samhället på din företagsplats för att hjälpa till att zonera marken för att bekräfta om det är bra att utveckla ett slakteri och hur du bäst kan höja din struktur för att stödja miljön

7. Strukturutveckling: efter godkänd zonering, höja den planerade strukturen, se till att strukturen du höjer inte tar nästan hela ditt startkapital

8. Utrustning & Verktyg: få nödvändiga verktyg och utrustning som hjälper till att driva din slakteriverksamhet. En del av denna utrustning inkluderar:

kylrum

industriella djupfrysare

Visa kylskåp

köttskivare

vågar

Knivar

9. Business Truck: skaffa en lastbil som tar ansvaret för att transportera djur till affärslokalerna och leverans av kött till återförsäljare

10. Företagsnamn: välj en catchy företagsnamn som är lätt att memorera och definierar din verksamhet vid omnämnandet av namnet

11. Företagsregistrering: registrera ditt företag med Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) för din företagscertifiering

registrera dig hos South African Revenue Service (SARS) för skatteregistrering

12. Business Insurance: välj ett försäkringsbolag med en bra försäkring för ditt företag att hjälpa täcka upp i tider av olycka

13. Typ av slakt: den typ av slakt du kör hänvisar till den typ av kött ditt företag producerar för marknaden. Att veta din målmarknad hjälper dig därför att förstå vilken typ av kött som har goda marknadsföringspotentialer för att stödja ditt företag

14. Bemanning: anställ hårt arbetande personal som är villiga att ge allt för att hjälpa till att växa ditt företag

15. Personalutbildning: genomföra en utbildningsavdelning för personal för att hjälpa dem att förvärva skicklighet och kunskap i att driva verksamheten för effektivitet i produktionen

16. Personal Betalning Policy: strategier en bra betalning politik som kommer att hålla de anställda på tårna när affärssamtal.

Ställ inte in personalbetalningen för hög eller låg, vilket då kommer att påverka din företagsekonomi och påverka anställda utan snarare välja ett betalningsintervall som stöder varje part.

17. Leverantörer: kontakta de tillgängliga djuruppfödare du kan nå ut till, förhandla med dem om hur du vill samarbeta med dem för leverans av djur som ska slaktas och säljas för kött i dina affärslokaler

18. Återförsäljare / Kunder: Anslut till de tillgängliga köttbutikerna, få dem att veta om ditt företag och ge dem en anledning till att de måste nedlåtande dig

19. Leveranssystem: strategisera ett bra leveranssystem som levererar kött till kunder, återförsäljare och grossister till ett överkomligt pris

20. Annons: reklam ditt företag är ett av de verktyg som banar väg för bra marknadsföring, därför använder words genom munnen, dela flygblad, visitkort, lokala tidningar, radio, sociala medier, billboard reklam och TV är några av de reklam plattformar du kan välja för ditt företag

hur mycket kostar det att starta ett slakteri företag i Sydafrika

startkapital som krävs för att inrätta ett slakteri företag i Sydafrika skiljer sig beroende på hur liten eller stor du vill starta, men du måste vara ekonomiskt jordad innan du börjar genomföra dina affärsplaner.

är Slakteriverksamheten lönsam i Sydafrika

slakteriverksamheten är ett lönsamt företag på grund av den höga efterfrågan på kött i varje hushåll. Kött utgör en större del av Sydafrikanernas mat som gör att slaktbranschen ser en ökning år in och ut.

bästa ställena att starta ett Slakteriföretag i Sydafrika

nedan är några av de bästa ställena att starta ett slakteriföretag i Sydafrika:

1. Affärscentra

2. Marknadscentra

3. Mycket befolkade städer

4. Platser med fot-och fordonstrafik

hur man gör ett framgångsrikt slakteri i Sydafrika

för att driva ett framgångsrikt slakteri i Sydafrika, överväga följande:

1. Att säkerställa en hygienisk miljö kommer att hålla kunderna tillbaka för att nedlåtande dig

2. Ger den bästa typen av kött som många hushåll vill ha

3. Att vara pålitlig för kunder

4. Bra kundservice

5. Effektivt leveranssystem

utmaningar i Slakteriverksamheten i Sydafrika

följande är några av utmaningarna i Slakteriverksamheten i Sydafrika:

1. Brist på djuruppfödare att fungera som leverantörer till slaktare företag

2. Höga kostnader för lagring

3. Kan vara kapitalintensiv för att starta

fördelar med att starta ett Slakteriföretag i Sydafrika

Nedan följer några av de utmaningar som slakteriverksamheten i Sydafrika står inför:

1. Investerare och anställda drar nytta av det ekonomiska resultatet som följer med verksamheten

2. Genererar intäkter för regeringen genom skatt

3. Skapande av arbetstillfällen

4. Har skapat enkel åtkomst för kött

det är den information vi kan ge om hur man startar ett slaktföretag i Sydafrika.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.